Huisregels

Contact

 

Van der Duijn van Maasdamweg 274 A 

9602 VT  Hoogezand

 

Tel : 0598-352224 

(b.g.g. 0598-320888)

E-mail : info@manegenieboer.nl

Huisregels


Voor ruiters/menners, publiek en eigenaren van paarden/pony’s. Ten behoeve van veiligheid én paardrijplezier voor ons allen, kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen hierbij op uw medewerking.

 

 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.

 

 • Bezoekers dienen zich eerst te melden bij een medewerker.

 

 • Openingstijden: Voor pension- en leaseklanten zijn de openingstijden van mei t/m september van 8:00 tot 22:00 uur. In de winterperiode van 8:00 tot 21:00 uur. Voor lesklanten en publiek is de manege geopend vanaf een half uur voor de les tot een half uur na de les. Voor overige klanten en publiek is de manege op afspraak geopend.

 

 • De buitenrijbanen en longeerbaan kunnen vanaf openingstijd gebruikt worden en gaan een half uur voor sluitingstijd dicht. De binnenrijhal gaat om 11:00 uur open en gaat een half uur voor sluitingstijd dicht.

 

 • Bij de stallen/paddocks, rond de rijbanen en in de buurt van paarden dient rust te zijn. Rennen, schreeuwen en met zwepen spelen is niet toegestaan.

 

 • Kinderen moeten onder toezicht staan van een volwassene. Instrueert u de kinderen alstublieft goed over de (veiligheids)regels en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

 

 • Honden zijn welkom. Voor alle nieuwe honden geldt: graag overleggen wij vóóraf of het meenemen van uw hond ook voor ons gewenst is. Tenzij anders overlegd geldt een aanlijnplicht. Een hond meenemen is voor uw eigen risico.

 

 • Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.

 

 • Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.

 

 • Alcohol- en drugsgebruik is voor of tijdens omgang met dieren niet toegestaan.

 

 • Fietsen, auto’s en trailers dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden.

 

 • De maximum snelheid op het gehele terrein is 10 km per uur. Mensen en dieren hebben te alle tijden voorrang.

 

 • Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

 

 • Houdt het erf, stallen, rijbanen, poets- en wasplaatsen, kantine en toiletten opgeruimd, netjes en schoon. Harnachement, gereedschap en overige spullen dienen direct na gebruik te worden opgeruimd. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd. Mest, haren en zand dient men te deponeren in de daarvoor bestemde kruiwagens of mesthoop.

 

 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten en gastruiters/menners) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

 

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.

 

 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

 

 • Het is verboden zonder toestemming de stallen, paddocks, weiland en rijbanen te betreden.

 

 • Het is verboden zonder toestemming de paarden te voeren.

 

 • Meld gezondheidsklachten. Mocht iemand bepaalde gezondheidsproblemen hebben dan is het goed dat ons personeel hiervan op de hoogte is zodat zij in geval van nood weten hoe te handelen.

 

 • Mensen en dieren dienen respectvol te worden behandeld.

 

 • Privéterrein: De boerderij met bijbehorende schuren is privéterrein. Dit geldt ook voor de ruimte aan de linkerkant van de manegehal en de ruimte achter de manegehal tot de paddocks. Het is uiteraard wel toegestaan om uw trailer of menkar te halen of te brengen.

 

 • Aanwijzingen van eigenaresse en medewerkers dienen door iedereen opgevolgd te worden.

 

 • De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
Stalhouderij- en manege Nieboer B.V. 


#  Van der Duyn van Maasdamweg 274A  #  9602VT  Hoogezand  #  BTW 853.527.386.B02  #  KvK 59466428